Txirrindulari - araudia

Bizikleta gidatzen duten pertsonek, bide-erabiltzaile gisa eta ibilgailu baten gidariak izateagatik, Zirkulazioko Araudi Orokorrak jasotzen duena bete behar dute, edozein bide edo bidarri erabiltzerako orduan.

Bizikleta erabili eta bizikletarekin zirkulatzeko kontutan hartu beharreko oinarrizko arauak Trafikoa, Motordun Ibilgailuen Zirkulazioa eta Bide-sergurtasunaren Legeak ezartzen ditu; Lege hori martxoaren 2ko 339/1990 Legegintzako errege-dekretuak eta azaroaren 21eko 1428/2003 Errege-dekretuak onartu zuten, eta horren bitartez onartuko da Zirkulazioko Araudi Orokorra.

Donostiari dagokionez, Donostiako Udaleko Ibilgailuen zirkulazioa eta oinezkoen Ordenantzak, 2006ko urtarrilaren 31n onartutakoa. Donostiako Udaleko Ibilgailuen zirkulazioa eta oinezkoen Ordenantzaren II. eta IV. Tituluak bizikletei buruzkoak dira espezifikoki.

Gipuzkoari dagokionez, Gipuzkoako Txirrindulari-bideen Foru-araua dago indarrean.

Ikusi araudiak honako esteka hauetan: