Erregistratutako bizikleta lapurtzen badizute
  • Salaketa ofiziala bideratu segurtasun kidegoren baten bulegoetan (Udaltzaingoa, Ertzaintza…).
  • Salaketaren berri idatziz adieraztea bizikleten erregistro bulegora (Mugikortasun Zuzendaritza: Urdaneta, 13, 3º)
  • Honako datu hauek jasoko dira:
  • Salaketa formalaren erreferentzia (salaketa zenbakia, tokia, eguna)
  • Erabiltzailearen izen-deiturak, erregistro zenbakia eta bastidore edo markatze zenbakia (erregistro txartelan agertzen den moduan.
  • Lapurreta zein tokitan, egunetan eta ordutan gertatu den.