Proiektuaren helburuak

Descarboniza! Que non é pouco… Helburua da arazo abstraktu bat, klima aldaketa adibidez, pertsonen egunerokotasunera eramatea, ikuspuntu kolektibo eta komunitario batekin.

Proiektuaren helburu nagusiak hauek dira:

  • Karboneztatu nahi duten pertsona taldeak antolatu eta horiei laguntzea eta horien komunitateak egokitzea; hau da, erresilientzia komunitarioa areagotzea klima aldaketaren ondorioei aurre egiteko eta trantsizio ekologikoa izaten laguntzea, karbono gutxi isurtzen duten gizarte eta komunitateetarantz eraldatzeko.
  • ­ Era sozio-kulturalean murriztea pertsona gehienen egunerokotasuneko eta gure inguruneko komunitateetako ingurumen krisia bereizten dituen distantzia siderala.
  • ­ Klima aldaketa agenda publikoan jartzea, herritarrentzako gai sozial garrantzitsu gisa, eta erlazionatu egingo dira klima aldaketak dakarren mehatxua eta, gizartean eta ingurumenean ondorio sinergiko eta erantsia duten aldaketei dagokienez, pertsonek ezar ditzaketen alderdi esanguratsuak.