Bioaniztasun landua

Landutako bioaniztasuna esaten zaio landatutako landareen espezie, aldaera eta aldakortasun genetikoen multzoari.

Planetaren bioaniztasunaren parte bat besterik ez da, baina parte hori zuzenean dago gure elikadurari lotuta. Iraultza Berdea eta haren industria nekazaritza eredua etorri arte, nekazaritza sistemak oso askotarikoak ziren; izan ere, bioaniztasunak erresistentzia faktore gisa dihardu ingurumenaren ustekabeen aurrean, eta tokiko natur baliabideen baliatze anizkun eta eraginkorrerako estrategia ere bada.

Gainera, bioaniztasuna funtsezko osagaia gertatzen da nekazaritza ekologikoarentzat, bioaniztasunaren erabilera zuzenaren bidez saihestu egin daitekeelako sintesiko gai kimikoen erabilera ongarritzean, izurriteen kontrolean eta ezusteko landareekiko lehian.

Hazien pribatizazioa

Nekazaritza sortu zenetik XVIII. mendera arte, haziak lursailean bertan ugaltzen ziren, bizilagunekin trukatzen ziren edo, kasu batzuetan, tokiko merkatuetan erosten ziren. Baserritarren komunitateen esku zegoen ekoizpen-modu bat zen, eta hazien ugalketa nekazarien funtsezko betebeharretako bat zen. Hala ere, baserri-ekonomia merkantilizatuz eta espezializatuz joan ahala, hazien ugalketa agente espezializatuetan delegatuz joan zen pixkanaka: hazien enpresa edo
“etxeetan”.

Red de coordinación, información, sensibilización y acción sobre agrobiodiversidad

Txosten honetan Euskadiko Hazi Sareak 2011n egindako jarduerak adierazten dira. Denak sartzen dira barne, nola boluntariotza programa barruan sartzen direnak, hala ikerketa proiektuei dagozkienak.

Red de coordinación, información, sensibilización y acción sobre agrobiodiversidad
Descarga Red de coordinación, información, sensibilización y acción sobre agrobiodiversidad
Localización y evaluación de los recursos vegetales no silvestres en riesgo de desaparición que existen en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco

Euskal Autonomia Erkidegoan galbidean dauden landare baliabide ez basokoen kokapena zehaztea da lan honen helburu nagusia, eta haiek ebaluatzea.

Localización y evaluación de los recursos vegetales no silvestres en riesgo de desaparición que existen la CAV
Descarga Localización y evaluación de los recursos vegetales no silvestres en riesgo de desaparición que existen la CAV
Red de coordinación, información, sensibilización y acción sobre agrobiodiversidad.

Txosten honetan adierazten dira Euskadiko Hazi Sareak 2010en egindako jarduerak. Denak sartzen dira barne, nola boluntariotza programa barruan sartzen direnak, hala ikerketa proiektuei dagozkienak.

Ekimen honek Eusko Jaurlaritzako Lurralde Antolaketa, Etxebizitza eta Ingurumen Sailaren dirulaguntza hartu du.

Red de coordinación, información, sensibilización y acción sobre agrobiodiversidad.
Descarga Red de coordinación, información, sensibilización y acción sobre agrobiodiversidad.
El cultivo del trigo en el siglo XX en la Euskal Herria Atlántica: Apuntes etnoarqueológicos

Lan honetan mende horretan Euskal Herri atlantikoan landatutako laboreen inguruko datuak aurkezten dira, bai nekazaritzazko praktikak eta zereginak aztertu ere. Lortutako datu etnografikoak osagai garrantzitsua dira lurralde horretan historiaurrean labore nekazaritza bazegoela zuritzeko.

Peña Chocarro, Leonor; Zapata Peña, Lydia.

El cultivo del trigo en el siglo XX en la Euskal Herria Atlántica: Apuntes etnoarqueológicos
Descarga El cultivo del trigo en el siglo XX en la Euskal Herria Atlántica: Apuntes etnoarqueológicos
Variedades locales de maíz de Gipuzkoa. Evaluación y clasificación

Honako lan hau, Eusko Jaurlaritzaren, Consejo Superior de Investigaciones Científicas delakoaren eta Gipuzkoako Foru Diputazioaren arteko elkarlan estuaren esparruan garatua, erreferentzia gune on bat da probintzia horretan oraindik dauden tokiko arto aldaerak ez.

Angel Alvarez Rodríguez eta José Ignacio Ruiz de Galarreta Gómez.

Variedades locales de maíz de Gipuzkoa. Evaluación y clasificación
Descarga Variedades locales de maíz de Gipuzkoa. Evaluación y clasificación
Biodiversidad y derecho a la alimentación

Kanpaina hau Caritas, Prosalus eta Veterinarios Sin Fronteras Gobernuz Kanpoko Erakundeek sustatu dute, eta haren helburu nagusia da elikadura eskubidea errespetatu, babestu eta bermatzea, Giza Eskubideen ikuspegitik.

Biodiversidad y derecho a la alimentación
Descarga Biodiversidad y derecho a la alimentación
Biodiversidad agrícola y erosión genética

Espezie exotiko inbaditzaileak Andaluzian. Probintzia alorreko lantegiak 2004-2006.

Andaluziako Hazi Sarea
Juan Manuel González Gutiérrez

Biodiversidad agrícola y erosión genética
Descarga Biodiversidad agrícola y erosión genética

Nekazari elkarteek, hazi sareek eta gizarte zibilak Batzordeari eta Europako Estatuei igorritako gutun irekia.

Carta abierta por la diversidad cultivada
Descarga Carta abierta por la diversidad cultivada
La política de la certificación de semillas

Testu hau hazi organikoen legegintzan zer gertatzen den inguruko baloratze saio bat da, jada nekazaritza organikoan eragina duena, baita zer duten horretaz esateko ere nekazariek eta jadanik eraginak izan diren erakundeek.

La política de la certificación de semillas
Descarga La política de la certificación de semillas
Construyendo en Biodiversidad: en torno a las semillas y el conocimiento

Ohar hauek hurbildu egiten gaituzte ideia batera, alegia, elikagai subiranotasuna lortzeak, subiranotasun fitogenetiko batetik pasatuz, markatzen dituela ekintzarako estrategiak baliabide jasangarrienen erabilerak aukeratzeko eta nekazal jarduera ororen plataforma izango diren gizarte egiturak eraikitzeko orduan.

Construyendo en Biodiversidad: en torno a las semillas y el conocimiento
Descarga Construyendo en Biodiversidad: en torno a las semillas y el conocimiento

Txosten hau Centro Nacional de Fitogenéticos delakoak FAOri Nekazaritza eta Elikadurarako Baliabide Fitogenetikoen (RFGAA) kontserbazio egoeraz informazioa emateko landutako inkestatik abiatuta egin da.

Informe sobre el estado de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura en España
Descarga Informe sobre el estado de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura en España
Avance del estudio sobre la disponibilidad del material vegetal presente en los bancos de conservación de recursos fitogenéticos españoles

Komunikazio honetan lortutako lehen emaitzen aurrerapena biltzen da; bertan adierazten dira zailtasunak informaziora iristeko, jardunbide protokolorik ezak eta landare material eskaerei emandako erantzun urria.

Avance del estudio sobre la disponibilidad del material vegetal presente en los bancos de conservación de recursos fitogenéticos españoles
Descarga Avance del estudio sobre la disponibilidad del material vegetal presente en los bancos de conservación de recursos fitogenéticos españoles
Libro blanco de los Recursos Fitogenéticos con riesgo de erosión genética de interés para la Agricultura y a la Alimentación de Andalucía

Este documento de trabajo constituye un borrador dirigido por La Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera de la Consejería de Agricultura y Pesca con el fin de analizar y evaluar la situación de los recursos fitogenéticos de interés para la agricultura y la alimentación y luchar contra la pérdida de estas especies vegetales con riesgo de erosión genética, con la coordinación de todos los agentes implicados.

Libro blanco de los Recursos Fitogenéticos con riesgo de erosión genética de interés para la Agricultura y a la Alimentación de Andalucía
Descarga Libro blanco de los Recursos Fitogenéticos con riesgo de erosión genética de interés para la Agricultura y a la Alimentación de Andalucía
Manifiesto sobre el futuro de las semillas

Dokumentuak zenbait interbentzio eta prebentzio alorreko kontzeptu definitzen ditu, helburua izaki nekazaritzako elikagai kate osoan etorkizun jasangarriago bat bermatzea, bai ikuspegi sozialetik bai ekologikotik, mundu bidezkoago eta orekatuago bat eraikitzen lanean ari diren mugimenduak babestu eta indartzeko.

Nazioarteko Batzordeak elikaduraren etorkizunaz 2003n argitaratu eta hedatutako manifiestua.

Manifiesto sobre el futuro de las semillas
Descarga Manifiesto sobre el futuro de las semillas
Semillas de antaño para una agricultura de futuro. La recuperación de las variedades agrícolas tradicionales

Testu honetan aztertu nahi da nekazaritza kultura tradizionalen paperaren garrantzia landare aniztasuna sortu, mantendu eta erabiltzean, baita egungo potentziala ere bioaniztasuna berreskuratzeko nekazaritzan, era berezian pentsatuz Espainaren eta Extremaduraren kasuan.

Semillas de antaño para una agricultura de futuro. La recuperación de las variedades agrícolas tradicionales
Descarga Semillas de antaño para una agricultura de futuro. La recuperación de las variedades agrícolas tradicionales
Semillas: patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad

Artikulu honek kontatzen du nola nekazaritzaren industrialtze prozesuak arriskuan jarri duen hazien ondarea monolaborantza inposatuz, tokiko espezieen laborantzaren ordez esportaziorako espezieena bultzatuz, aldaera “hobetu” eta hibrido uniformeak sortuz, tokiko aldaerak ordeztu dituztenak, eta haziak kontrolatuz jabego intelektualeko eskubideen bidez.

Carlos A. Vicente

Semillas: patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad
Descarga Semillas: patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad
Informe del seminario de recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura

Mintegi hau zentratzen da transgenikoetan, baliabide fitogenetiko “berria“ den aldetik, eta patenteetan, baliabide berri horien babesa diren aldetik.

Universidad Internacional Menéndez y Pelayok (UIMP) antolatua.

Informe del seminario de recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura
Descarga Informe del seminario de recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura
Las variedades tradicionales y el conocimiento asociado a su uso y manejo en las huertas de la vega de granada

Nekazaritza tradizionalaren ia erabateko desagerpenak eta aldaera askok duten tasun berebizikoek urgentziazko egiten dute haien berreskuratzea eta haien erabilera ahalbidetzen duen ezagutza, eta horixe da Granadako Vegan egindako ikerlanaren helburua.

R. González Lera eta G. Guzmán Casado

Las variedades tradicionales y el conocimiento asociado a su uso y manejo en las huertas de la vega de granada
Descarga Las variedades tradicionales y el conocimiento asociado a su uso y manejo en las huertas de la vega de granada