Berriak

2020/4/29 Ingurumen albisteak

Hiri-mugikortasun berri baten alde

Kaleak oinezkoentzat egitea, beharrezkoa den motordun trafikoa bakarrik utzita, oinezkoentzako lehentasun-eremu partekatuak sortzea eta oinezkoentzako espazio partekatuak zabaltzea, azken horiek distantzia sozialari eutsi ahal izan diezaioten, horra 'Ibiltzen ari diren Hirien Sareak (Espainiako eta Portugalgo 45 hiri biltzen dituen elkartea) gomendatzen dituen proposamenetako batzuk, "Normaltasuna berreskuratzen joateko eta hiri-mugikortasuna espazio publikoaren erabilera-koordenatu berrietara egokitzeko".

Sareak neurrien dekalogo bat egin du, espazio publikoaren bizigarritasuna oro har hobetzeko eta "normaltasuna erabat berrezarri arte mantendu beharko diren aurreikusitako urruntze-neurriak laguntzeko".

Lehenik eta behin, elkarteak tokiko agintariei eskatzen die aprobetxa dezatela herritarrek ohiturak aldatzeko duten jarrera, mugikortasunean "funtsezko aldaketak" egiteko, naturarekin atseginagoa izan dadin; izan ere, ikusten ari da ekoizpen-geldialdiaren ondorioetako bat "hiri-espazioen ingurumena berreskuratzea" izaten ari dela.

Era berean, oinezkoentzako espazio gehiago egotea eskatu dute. Zehazki, ahalik eta kale gehien motordun trafikorik gabeko espazio bihurtzea proposatzen du, garajeetara sartzeko, merkataritza-hornidurarako, mugikortasun murriztua duten pertsonak lekualdatzeko eta segurtasun publikorako behar-beharrezkoa den erabilerara mugatuz, 10 km/h-ko abiadura mugatuz; oinezkoentzako lehentasuna eta gehieneko abiadura 20 km/h-koa duten espazio partekatuak sortzea, horretarako S-28 seinalea erabiliz (20. gunea); eta aurreko gomendioak aplikatu ezin diren kaleetan, berriz, espaloien zabalera nabarmen handitzea, aparkaleku-lineak eta/edo, era berean, hirietan abiadura-muga 30 km/h-ra murrizteak "osasun-sistemaren gaineko presioa murriztea" ekarriko lukeela ziurtatu du Sareak; izan ere, "Osasun publikoarentzat onura frogatuak ditu, hala nola istripuen kopurua murriztea eta zarata- eta kutsadura-maila murriztea, eta, hedaduraz, horietatik eratorritako gaixotasunak".


Informazio gehiago