4. saioa (azaroak 28, 29)
Demokrazia presentista. Zein neurritan ari da beste demokrazia mota hau Europara iristen

Egungo Europan berriz hasi dira demokra-ziaren “balioak” defendatzen, haren etsaien aurka, eta, bitartean, gerrak jartzen dira abian estatuaren forma sendotzeko. Hustutako demokrazia liberala bere burua berriz legitimatzen saiatzen ari da. Hala ere, ustez hautabiderik ez duen hustu-tako demokrazia horrek zera baizik ez du agerian jartzen, salbuespen-estatua nor-malizatuz: gobernu-molde autoritario bat, gizarteko segurtasunik ezaren bidez dihar-duena.

Dena dela, gorrotoaren eta segur-tasunaren diskurtsoetara jotzeko itzulera horren aurrean, Europan gero eta fidelago eutsi nahi zaio demokraziaren izen zaha-rrari, eta, aldi berean, haren historiatik ere erreskatatu nahi da. Mugimendu demokra-tiko berriak sortu dira, bestelako berpizte demokratiko baten aldekoak; demokrazia presentistaren praktikan gaurkotutako orainaldi luzatu baten aldekoak: homoge-neizatutako kalkulabilitaterik gabe, kalku-laezin eta heterogeneo ugariak modu erra-dikalean sartuta –gero eta mugagabeagoa den demokrazia. Alabaina, bidean al dago, Jacques Derridak proposatu zuen mo-duan? Edo etorkizunaren nozio oro ahaztu behar al dugu, demokraziaren alderdi pre-sentistaz gogoeta egiteko?

Azaroak 28, astelehena (Z aretoa, Tabakalera)
19:00
Aurkezpena Isabell Loreyrekin 
20:00 Proiekzioa: Heremakono, Abderrahmane Sissako, Mauritania, 2002, 95’ 
J.B. frantsesez, azpitituluak gaztelaniaz 
Abdallah mutil gazteak ama berres-kuratzen du Nouadhiboun, Europara bidaiatzeko zain dagoela. Erbesteko leku horretan, ez du hizkuntza eza-gutzen, eta inguruan duen unibertsoa deszifratzen saiatzen da: bera limurtu nahian dabilen Nana emakume gazte sentsuala, berak bezala abiatzearekin amets egiten duen Makan, elektrikari bihurtutako Maata arrantzale zaharra, tokiko dialektoa erakutsiz bakardadetik irteten lagunduko dion Khatra, Maata-ren ikastun gazte eta ernea. Komunita-te horiek elkarrekin gurutzatzen eta be-reizten dira, begirada zerumugan finko, zoriontasun hipotetiko baten zain.

Azaroak 29, asteartea (Kaxilda liburudenda)
10:00-13:00
Topaketa Isabell Loreyrekin